Vývoj tohto filmu finančne podporil
audiovizuálny fond

Z 53 podaných žiadosti je VERONKA jedinou rozprávkou vo výzve 5/2013, ktorej bola poskytnutá dotácia.


veronka1